AJK 2012-2014

Category: Info Published: Wednesday, 22 January 2014 Written by Super User
Pengerusi - TKPj Tuan Haji Ahmad Faudzi bin Hj Awang
Naib Pengerusi - TKPj Tuan Haji Abdul Aziz bin Abdul Razak
Setiausaha - PKK Ariffin bin Mohd Noor
Bendahari - KIP Aznan bin Omar
Juruaudit Dalaman - PKP Raha binti Jawahir

PP Hj Wan Ramzan bin Wan Ahmad
AJK - PKK Zainah binti Pardi

PKP Norwati binti Mat Isa

PP Zaidi bin Hamid

KIP Abdul Razak bin Darus

KIP Ismail Nasaruddin bin Mat Awi

SI Abdul Fatah bin Yoep Said

Sjn Suzy Lalun

Sjn Sulaiman bin Wahid

Kpl Ismail bin Ibrahim

Kpl Mohd Hasri bin Hassan
Hits: 3644