Perwakilan Persatuan

Kumpulan Pengurus dan Profesional 

        ( Tim. Penguasa Penjara hingga jawatan Pengarah Penjara)
        Bilangan perwakilan 4 orang. 

Kumpulan Sokongan 1 

        ( Inspektor Penjara hingga Penolong Penguasa Penjara )
        Bilangan Perwakilan 4 orang. 

Kumpulan Sokongan 2 

        ( Sarjan Penjara hingga Sub Inspektor Penjara )
        Bilangan Perwakilan 4 orang. 

Bahagian Wanita - Kumpulan Pengurusan Profesional serta Kumpulan Sokongan. 

        ( 2 Timbalan Penguasa Penjara dan ke atas serta 2 Penolong Penguasa Penjara hingga Warder Wanita )
        Bilangan Perwakilan 2 orang. 

Kumpulan Sokongan 3 

        ( Warder Penjara hingga Koperal Penjara )
        Bilangan Perwakilan 22 orang. Setiap institusi 1 orang sahaja.