Logo POA

Category: Info Published: Monday, 24 August 2020 Written by Super User

 

BIL SIMBOL PENGERTIAN
1. Tangan Melambangkan ahli POA bersatu hati dalam memartabatkan organisasi dan mengutamakan kebajikan anggota.
2. Kunci Bersilang Melambangkan kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan oleh jabatan untuk mengendalikan tugas-tugas perkhidmatan yang cekap dengan semangat yang gigih.
3. Bunga Padi Melambangkan perpaduan dan kerjasama yang erat disemua peringkat kakitangan yang berbilang bangsa.
4. Bintang Pecah Empat Belas Menandakan tiga belas buah negeri dan Kerajaan Persekutuan Malaysia manakala bintang bersama-sama anak bulan menandakan agama Islam agama rasmi Malaysia.
5. Warna Hijau Melambangkan warna rasmi Jabatan Penjara Malaysia dan taat setia kepada ketua.

 

Hits: 2037