AJK 2020/2022

 

BARISAN EXCO PERSATUAN PEGAWAI PENJARA SESI 2020-2022
 Pengerusi  :  TKP Zaidi b. Hamid
 Timbalan Pengerusi  :  PKK Haji Wan Ramdzan b. Wan Ahmad
 Setiausaha  :  PKP Suhaizak bin Ab. Wahab
 Pen. Setiausaha  :  KIP Hafiz b. Karim
 Bendahari  TPP Arizan b. Ahmad
 Pen. Bendahari    KPPP Aznan b. Omar
 Ahli Jawatankuasa    PP Muhammad Asri bin Ali
     PP Fauziah binti Hussin
     KPPP Abdul Razak bin Darus
     PPP Ismail Nasaruddin bin Mat Awi
     KIP Siti Afzaliana bt. Mohamad
     SP  Mohd Hasri bin Hassan
     SP Zainol Abidin Bin Chin
     SP Mohd Rumaizi bin Ibrahim
     
   

 

Nota :

Dua orang Ahli Jawatankuasa Kerja turut dipilih memegang jawatan bagi Tabung BPTSMA seperti berikut :- 

Setiausaha Tabung BPTSMA - PPP Abdul Razak b. Darus
Bendahari Tabung BPTSMA - PPP Ismail Nasaruddin b. Mat Awi