Seksyen 25

SUB SEKSYEN (1) 

Bagi Maksud Membolehkan Pegawai Penjara Menimbang Dan Membawa Kepada Perhatian Kerajaan Semua Perkara Yang Melibatkan Kebajikan Atau Kecekapan Mereka, Termasuk Gaji, Pencen Dan Syarat Perkhidmatan. Selain Daripada Persoalan Tatatertib Dan Kenaikan Pangkat Yang Melibatkan Individu, Maka Boleh Ditubuhkan Sesuatu Persatuan. 

 

SUB SEKSYEN (2) 

Disifatkan Bukan Sesuatu Kesatuan Sekerja Dalam Pengertian Akta Kesatuan Sekerja 1959 Dan Hendaklah Dilkecualikan Daripada Peruntukan Akta Pertubuhan 1966

 

SUB SEKSYEN (3) 

Tiada Pegawai Penjara Boleh Menjadi Anggota Mana-Mana Kesatuan Pekerja .

 

SUB SEKSYEN (4) 

Melanggar Sub Seksyen (3) Adalah Melakukan Satu Kesalahan. Sabit Kesalahan Boleh Didenda Tidak Lebih Dari Seribu Ringgit.